Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2014

Arve Kambe

leder og ordf. for kap. 611, 634, 2470, 3634 og 5470

Dag Terje Andersen

Kirsti Bergstø

Fredric Holen Bjørdal

ordf. for kap. 600 og 649

ordf. for kap. 646 og 648

ordf. for kap. 621 og 2680

Lise Christoffersen

Stefan Heggelund

Tor André Johnsen

ordf. for kap. 604, 605, 614, 2670, 3605, 3614, 3645 og 5607

ordf. for kap. 606, 642, 643 og 3642

ordf. for kap. 635, 667, 2651, 2661 og 3635

Per Olaf Lundteigen

Bente Stein Mathisen

Sveinung Rotevatn

ordf. for kap. 640, 660, 664, 2540 og 3640

ordf. for kap. 612, 847 og 5701

ordf. for kap. 615, 616, 666, 3615 og 3616

Anette Trettebergstuen

Bengt Morten Wenstøb

Erlend Wiborg

ordf. for kap. 2541, 2542, 5704 og 5705

ordf. for kap. 601, 613 og 2620

ordf. for kap. 2650, 2655 og 2686