Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om: 1. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege Haukeland Liadal, Arild Grande og Helga Pedersen om handlingsplan for en giftfri hverdag, og 2. Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om nasjonalt forbud mot miljøgifter

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. januar 2015

Ola Elvestuen

Marit Arnstad

leder

ordfører