Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild Grande om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. februar 2015

Geir Pollestad

Line Henriette Hjemdal

leder

ordfører