Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Gerd Eli Berge om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. februar 2015

Kari Kjønaas Kjos

Olaug V. Bollestad

leder

ordfører