Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 256 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 55 L (2015–2016)
  • Dato: 03.05.2016
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 15

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. mai 2016

Trond Giske

Norunn Tveiten Benestad

leder

ordfører