Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 19. desember 2016 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 27. januar 2017 følger vedlagt.