Innhold

6. Nye regler for utsatt betaling av skatt, avgift mv.

Nye regler for utsatt betaling av skatt, avgift mv. ble behandlet i Innst. 338 L (2019–2020) og enstemmig vedtatt i Stortinget 3. juni 2020.