Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 13. november 2020 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 4. desember 2020 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 6. januar 2021 avholdt høring på ZOOM. Følgende deltok på høringen:

 • NHO

 • LO

 • YS

 • UNIO

 • Akademikerne

 • Pensjonistforbundet

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister – LOP

 • Senior Norge

 • FFO

 • FØL Norge

 • ECONA.