Innstilling fra justiskomiteen om Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 2. mars 2021

Lene Vågslid

Frida Melvær

leder

ordfører