Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2021, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2021 og om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 2021

Mudassar Kapur

leder og ordfører