Leder og nestleder

Som ny leder av utvalget fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024 foreslår presidentskapet nåværende nestleder Astri Aas-Hansen. Aas-Hansen er valgt for fem år fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024. Forutsatt at ovennevnte forslag til endringer i oppnevningsperioden vedtas, kan Aas-Hansen gjenvelges for ytterligere tre år fra utløpet av den opprinnelige valgperioden, 30. juni 2024. Som ny nestleder fra 1. juli 2021 til 30. juni 2025 foreslås Kristin Krohn Devold.