Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 3. mai 2017

Dato: 03.05.2017

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Fiskeriminister Per Sandberg vil redegjøre for følgende: – Brexit – Konsekvenser på fiskeriområdet hva gjelder fiskeriforvaltning og markedsadgang, samt snøkrabbe

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 5. mai 2017. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 26. april i d.å., samt liste med omtale av de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen vil etter planen redegjøre for følgende: - Brexit Orientering om status etter notifisering av art. 50 og EUs toppmøte 29. april - Pediatri (legemidler til barn) Orientering om pediatripakken som forventes vedtatt på EØS-komiteens møte 5. mai. - Norske fartøyer i Frontex’ fellesoperasjoner i Middelhavet Orientering om status. - SIS (Lov om Schengen informasjonssystem) Status for SIS II - EDAP (European Defence Action Plan) Orientering om norsk deltakelse. - Norsk deltakelse i EUs regelforenklingsplattform Orientering om status.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.45.