Stortinget - Møte onsdag den 23. januar 2002 kl. 10

Dato: 23.01.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den endrede oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Karl-Anton Swensen til utenriksministeren, blir etter anmodning fra utenriksministeren flyttet og besvart etter spørsmål 27, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 2, fra representanten Trond Giske til kultur- og kirkeministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 27, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 3, fra representanten Jorunn Ringstad til landbruksministeren, vil bli tatt opp av representanten Liv Signe Navarsete.

Spørsmål 10, fra representanten Ursula Evje til arbeids- og administrasjonsministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 12, fra representanten Heikki Holmås til arbeids- og administrasjonsministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 13, fra representanten Øystein Hedstrøm til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 5, som skal besvares av samme statsråd. Spørsmål 13 ble besvart før spørsmål 5.

Spørsmål 14, fra representanten Eva M. Nielsen til nærings- og handelsministeren, er overført til miljøvernministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da miljøvernministeren er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Kenneth Svendsen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Thore A. Nistad.

Spørsmål 17, fra representanten Christopher Stensaker til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 19, fra representanten Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Eva M. Nielsen.

Spørsmål 20, fra representanten Eli Sollied Øveraas til samferdselsministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 22, fra representanten Morten Lund til kommunal- og regionalministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 27, fra representanten Torbjørn Andersen til miljøvernministeren vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist.

Det første spørsmålet som etter disse endringene vil bli tatt opp til besvarelse, er spørsmål 3.

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 13

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 1

Spørsmål 2