Stortinget - Møte onsdag den 10. april 2002 kl. 10

Dato: 10.04.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Åslaug Haga til statsministeren, blir besvart av justisministeren.

Spørsmål 2, fra representanten Bjørn Jacobsen til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til utdannings- og forskningsministeren, blir tatt opp av representanten Signe Øye.

Spørsmål 12, fra representanten Bendiks H. Arnesen til sosialministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Karl-Anton Swensen til nærings- og handelsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 1.

Spørsmål 15, fra representanten Ivar Østberg til kommunal- og regionalministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Svein Roald Hansen til kommunal- og regionalministeren, blir besvart av forsvarsministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 17 og 18, fra henholdsvis representantene Marit Arnstad og Odd Roger Enoksen til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 21, fra representanten Kenneth Svendsen til miljøvernministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 13

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 14

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23