Stortinget - Møte onsdag den 13. november 2002 kl. 10

Dato: 13.11.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 6, fra representanten Bjørn Jacobsen til utviklingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Morten Ørsal Johansen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Thore A. Nistad.

Spørsmål 21, fra representanten Sylvia Brustad til miljøvernministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 22, fra representanten Rolf Terje Klungland til miljøvernministeren, vil bli tatt opp av representanten Mette Gundersen.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22