Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2005 kl. 10

Dato: 09.02.2005

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 3

Fra representanten Bendiks H. Arnesen til landbruks- og matministeren:

«Stortinget har gjennom verdiskapingsprogrammet i landbruket stimulert til økt nisjeproduksjon. Nå hevdes det at nisjebedrifter som f.eks. Norsk Viltprodukt AS skvises fra markedet fordi de store kjedene gjennom sin økonomiske styrke presser dem ut.

Vil statsråden foreslå endringer i regelverket for å sikre nisjeprodusentene en akseptabel tilgang til markedet?»