Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2005 kl. 10

Dato: 25.05.2005

Ordinær spørretime

Presidenten: Til representantenes orientering vil presidenten meddele at det i dag ikke foreligger noen endringer i den oppsatte spørretimedagsordenen. Det betyr at vi kan gå rett på spørsmål 1, som er fra representanten Inge Ryan til arbeids- og sosialministeren.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4