Stortinget - Møte fredag den 28. september 2007 kl. 12.07

Dato: 29.08.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.14.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter underskrevet av de tilstedeværende representanter:

Thorbjørn Jagland, Jan Tore Sanner, Sigrun Eng, Magnar Lund Bergo, Rolf Reikvam, Freddy de Ruiter, Sverre Myrli, Sonja Irene Sjøli, Odd Einar Dørum, Henning Skumsvoll, Ågot Valle, Torny Pedersen, Thomas Breen, Hill-Marta Solberg, Tore Hagebakken, Torfinn Opheim, Marit Nybakk, Ivar Skulstad, Heikki Holmås, Per-Kristian Foss, Bjørg Tørresdal, Inge Ryan, Trygve Slagsvold Vedum, Ola T. Lånke, Borghild Tenden, Harald T. Nesvik, Siv Jensen, Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen, Gjermund Hagesæter, May-Helen Molvær Grimstad, Karin S. Woldseth, Signe Øye, Olav Akselsen, Rune J. Skjælaaen, Christian Tybring-Gjedde, Inga Marte Thorkildsen, Dagfinn Høybråten, Ine Marie Eriksen Søreide, Finn Martin Vallersnes, Anne Margrethe Larsen, Saera Khan, Inge Lønning, Bendiks H. Arnesen, Espen Johnsen, Gunn Karin Gjul, Line Henriette Holten Hjemdal, Gerd Janne Kristoffersen, Gunvald Ludvigsen, Silvia K. Kosmo, Anders Anundsen, Solveig Horne, Sonja Mandt-Bartholsen, Dag Ole Teigen, Per Roar Bredvold, Per Sandberg, Anne Marit Bjørnflaten, Hans Olav Syversen, Erling Sande, Jan Sahl, Marianne Aasen Agdestein, Per Olaf Lundteigen, Ola Borten Moe, Lars Peder Brekk, Jon Jæger Gåsvatn, Svein Roald Hansen, Irene Johansen, Asmund Kristoffersen, Alf Ivar Samuelsen, Ulf Erik Knudsen, Torstein Rudihagen, Tore Nordtun, Jan Arild Ellingsen, Per Ove Width, Per-Willy Amundsen, Ib Thomsen, Jan-Henrik Fredriksen, Åse M. Schmidt, Trond Lode, Terje Aasland, Anne Tingelstad Wøien, Eirin Faldet, Arne Sortevik, Olav Gunnar Ballo, Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen, André Oktay Dahl, Britt Hildeng, Jan Bøhler, Ann-Kristin Engstad, Arild Stokkan-Grande og Hallgeir H. Langeland.