Stortinget - Møte onsdag den 7. mai 2008 kl. 10

Dato: 07.05.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Til representantenes orientering vil presidenten meddele at det i dag ikke foreligger noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, noe også Regjeringen fortjener ros for.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10