Stortinget - Møte onsdag den 3. mars 2010 kl. 10

Dato: 03.03.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Geir Jørgen Bekkevold til kommunal- og regionalministeren, er overført til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet utsettes imidlertid til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 6 og 7, fra henholdsvis representantene Torbjørn Røe Isaksen og Bård Hoksrud til nærings- og handelsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 22, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 8, fra representanten Harald T. Nesvik til nærings- og handelsministeren, er overført til olje- og energiministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra olje- og energiministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 17, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 13, fra representanten Line Henriette Hjemdal til miljø- og uviklingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 19, fra representanten Svein Harberg til forsknings- og høyere utdanningsministeren, blir tatt opp av representanten Gunnar Gundersen.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 8

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 6

Spørsmål 7