Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2011 kl. 10

Dato: 25.05.2011

Sak nr. 2 [11:08:19]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir to endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i den ordinære spørretimen foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 4, fra representanten Gunnar Gundersen til justisministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 5, fra representanten Olemic Thommessen til kulturministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7