Stortinget - Møte onsdag den 17. februar 2021 *

Dato: 17.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.39