Stortinget - Møte tirsdag den 23. mars 2021 *

Dato: 23.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 18.39.