Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2021 (under arbeid)

Dato: 17.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.12.