Stortinget - Møte onsdag den 6. april 2022 *

Dato: 06.04.2022
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.10.