Stortinget - Møte fredag den 8. april 2022 *

Dato: 08.04.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.09.