Stortinget - Møte torsdag den 21. oktober 2021 *

Dato: 21.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.01.