Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2023

Dato: 16.06.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.54.