Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(41 - 60 av 225)

Bjørnstad, Sivert (1)

 • Representantforslag om pensjon fra første krone

  Dokument 8:218 S (2017-2018), Innst. 142 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone

  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 07.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bollestad, Olaug V. (1)

Borch, Sandra (3)

 • Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften

  Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Behandlet: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

  Dokument 8:221 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Referert: 03.05.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Bruun-Gundersen, Åshild (6)

Ebbesen, Margunn (1)

 • Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

  Dokument 8:157 S (2018-2019), Innst. 413 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet

  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Behandlet: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Eide, Petter (1)

 • Representantforslag om en lov mot moderne slaveri

  Dokument 8:41 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen om en lov mot moderne slaveri

  Saksordfører: Eide, Petter
  Referert: 20.11.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Eidsheim, Torill (1)

Elvenes, Hårek (3)

Engen-Helgheim, Jon (2)

Eskeland, Liv Kari (2)