Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Saker

Lister over alle saker Stortinget har til behandling eller har behandlet helt tilbake til 1986. Avgrens utvalget ved hjelp av nedtrekkslistene og sortér ved bruk av fanene. 

Perioden 1814–2001: Registre over Stortingets saker og tilhørende publikasjoner er digitalisert og tilgjengelig fra egen side på nettstedet: Stortingsforhandlinger 1814–2001.

Avgrens utvalget

Velg sesjon fra
Velg sesjon til
Velg status på saken
Velg sakstype
Velg publikasjon/saksgrunnlag
Skriv inn publikasjonsnummer

Finn saken etter

Velg hovedtema
Velg undertema

(1 - 19 av 19)

Landbruk (19)

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser

Dokument 3:17 (2011-2012), Innst. 102 S (2012-2013)

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
Saksordfører: Foss, Per-Kristian
Behandlet: 24.01.2013
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark

Dokument 3:14 (2011-2012), Innst. 103 S (2012-2013)

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
Saksordfører: Foss, Per-Kristian
Behandlet: 24.01.2013
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om å oppheve boplikt for skogeiendommer

Dokument 8:107 S (2011-2012), Innst. 69 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve boplikt for skogeiendommer
Saksordfører: Flåtten, Svein
Behandlet: 04.12.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer

Dokument 8:106 S (2011-2012), Innst. 68 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer
Saksordfører: Flåtten, Svein
Behandlet: 04.12.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

Prop. 133 S (2011-2012), Innst. 86 S (2012-2013)

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel
Departement: Utenriksdepartementet
Saksordfører: Botten, Else-May
Behandlet: 04.12.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland

Dokument 8:139 S (2011-2012), Innst. 76 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland
Saksordfører: Brekk, Lars Peder
Behandlet: 29.11.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres

Dokument 8:117 S (2011-2012), Innst. 38 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman, Harald T. Nesvik og Peter N. Myhre om hvordan grensehandel kan reduseres
Saksordfører: Skoland, Eli
Behandlet: 15.11.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten)

Dokument 12:17 (2011-2012)

Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten)
Referert: 28.09.2012
Alminnelig sak | Komitebehandling

Grunnlovsforslag 2 B: Grunnlovsforslag 2 på bokmål og nynorsk

Dokument 12:2B (2011-2012)

Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten: Grunnlovsforslag 2 (2011-2012) på bokmål og nynorsk
Referert: 28.09.2012
Alminnelig sak | Komitebehandling

Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten)

Dokument 12:13 (2011-2012)

Grunnlovsforslag Trine Skei Grande og Borghild Tenden om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten)
Referert: 28.09.2012
Alminnelig sak | Komitebehandling

Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene

Dokument 12:2 (2011-2012), jf. Dokument 12:2B (2011-2012)

Grunnlovsforslag fra Dagfinn Høybråten, Anne Tingelstad Wøien, Erling Sande og Hallgeir H. Langeland om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene
Referert: 28.09.2012
Alminnelig sak | Komitebehandling

Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten)

Dokument 12:6 (2011-2012)

Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Svein Flåtten, Anders B. Werp og Olemic Thommessen om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten)
Referert: 28.09.2012
Alminnelig sak | Komitebehandling

Representantforslag om klimatiltak i Norge

Dokument 8:61 S (2011-2012), Innst. 391 S (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om klimatiltak i Norge
Saksordfører: Egeland, Lars
Behandlet: 11.06.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren

Dokument 8:66 S (2011-2012), Innst. 327 S (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren
Saksordfører: Reiten, Steinar
Behandlet: 07.06.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet

Dokument 3:8 (2011-2012), Innst. 231 S (2011-2012)

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
Saksordfører: Knudsen, Ulf Erik
Behandlet: 26.04.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011-2012), Innst. 234 S (2011-2012)

Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords
Departement: Landbruks- og matdepartementet
Saksordfører: Haugen, Arne L.
Behandlet: 12.04.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om en strategi for bruk av biogass

Dokument 8:35 S (2011-2012), Innst. 194 S (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Svein Flåtten, Øyvind Halleraker og Ingjerd Schou om en strategi for bruk av biogass
Saksordfører: Hjemdal, Line Henriette
Behandlet: 20.03.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om nasjonalt for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringslivet

Dokument 8:27 S (2011-2012), Innst. 195 S (2011-2012)

Representantforslag fra Line Henriette Hjemdal, Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold og Hans Olav Syversen om nasjonalt mål for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringsmidler
Saksordfører: Valen, Snorre Serigstad
Behandlet: 20.03.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Representantforslag om å oppheve delingsforbudet i jordloven

Dokument 8:10 S (2011-2012), Innst. 152 S (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve delingsforbudet i jordloven
Saksordfører: Flåtten, Svein
Behandlet: 31.01.2012
Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Visste du ...

at det blir skrevet stenografiske referater fra alle møtene i Stortinget? Referatene blir publisert på nettsidene 2-3 timer etter at møtet er hevet.

Saker fra regjeringen

Regjeringen oversender saker til Stortinget. Hver vår og høst melder regjeringen til Stortinget hvilke saker som planlegges oversendt i tiden som kommer.

Liste over saker som ventes fra regjeringen (bebudede saker)

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget