Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Saker

Lister over alle saker Stortinget har til behandling eller har behandlet helt tilbake til 1986. Avgrens utvalget ved hjelp av nedtrekkslistene og sortér ved bruk av fanene. 

Perioden 1814–2001: Registre over Stortingets saker og tilhørende publikasjoner er digitalisert og tilgjengelig fra egen side på nettstedet: Stortingsforhandlinger 1814–2001.

Avgrens utvalget

Velg sesjon fra
Velg sesjon til
Velg status på saken
Velg sakstype
Velg publikasjon/saksgrunnlag
Skriv inn publikasjonsnummer

Finn saken etter

Velg hovedtema
Velg undertema

(1 - 13 av 13)

Arbeidsliv (13)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Prop. 126 L (2011-2012), Innst. 55 L (2012-2013), Lovvedtak 28 (2012-2013)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)
Departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Saksordfører: Håbrekke, Øyvind
Behandlet: 10.12.2012
Lovsak | Lov

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

Prop. 152 L (2011-2012), Innst. 82 L (2012-2013), Lovvedtak 21 (2012-2013)

Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Dåvøy, Laila
Behandlet: 05.12.2012
Lovsak | Lov

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven

Prop. 118 L (2011-2012), Innst. 396 L (2011-2012), Lovvedtak 2 (2012-2013)

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Henriksen, Kari
Behandlet: 11.10.2012
Lovsak | Lov

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Prop. 134 L (2011-2012), Innst. 20 L (2012-2013), Lovvedtak 1 (2012-2013)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Henriksen, Kari
Behandlet: 11.10.2012
Lovsak | Lov

Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)

Prop. 74 L (2011-2012), Innst. 326 L (2011-2012), Lovvedtak 69 (2011-2012)

Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Ropstad, Kjell Ingolf
Behandlet: 07.06.2012
Lovsak | Lov

Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Prop. 58 L (2011-2012), Innst. 230 L (2011-2012), Lovvedtak 60 (2011-2012), Lovanmerkning 1 (2011-2012)

Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Magnusson, Hilde
Behandlet: 31.05.2012
Lovsak | Tredje behandling

Endringer i folketrygdloven

Prop. 72 L (2011-2012), Innst. 252 L (2011-2012), Lovvedtak 53 (2011-2012)

Endringer i folketrygdloven
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Pollestad, Geir
Behandlet: 07.05.2012
Lovsak | Lov

Endringer i arbeidsmarkedsloven

Prop. 132 L (2010-2011), Innst. 163 L (2011-2012), Lovvedtak 40 (2011-2012)

Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Eriksson, Robert
Behandlet: 01.03.2012
Lovsak | Lov

Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven

Dokument 8:16 L (2011-2012), Innst. 172 L (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug, Anders Anundsen og Bente Thorsen om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven
Saksordfører: Harberg, Svein
Behandlet: 16.02.2012
Lovsak | Første behandling

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

Prop. 134 L (2010-2011), Innst. 91 L (2011-2012), Lovvedtak 36-37 (2011-2012)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Gullvåg, Steinar
Behandlet: 12.01.2012
Lovsak | Lov

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012)

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Brandvik, Tove Linnea
Behandlet: 12.12.2011
Lovsak | Lov

Samleproposisjon hausten 2011 (endringar i folketrygdlova)

Prop. 7 L (2011-2012), Innst. 81 L (2011-2012), Lovvedtak 20 (2011-2012)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2011)
Departement: Arbeidsdepartementet
Saksordfører: Henriksen, Kari
Behandlet: 05.12.2011
Lovsak | Lov

Endringar i offentleglova

Prop. 125 L (2010-2011), Innst. 66 L (2011-2012), Lovvedtak 18 (2011-2012)

Endringar i offentleglova
Departement: Justis- og politidepartementet
Saksordfører: Asmyhr, Hans Frode Kielland
Behandlet: 01.12.2011
Lovsak | Lov

Visste du ...

at Stortinget har en åpen datatjeneste som inneholder grunnlagsdata om blant annet saksgang med voteringer, representanter, spørsmål og svar?

Saker fra regjeringen

Regjeringen oversender saker til Stortinget. Hver vår og høst melder regjeringen til Stortinget hvilke saker som planlegges oversendt i tiden som kommer.

Liste over saker som ventes fra regjeringen (bebudede saker)

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget