Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 416)

Februar 2020 (12)

 • Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Dokument 8:167 S (2018-2019), Innst. 158 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Saksordfører: Larsen, Erlend
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordfører: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020, avventer votering

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordfører: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020, avventer votering

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Meld. St. 27 (2018-2019), Innst. 145 S (2019-2020)

  Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordfører: Christensen, Jette F.
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Dokument 8:183 S (2018-2019), Innst. 154 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

  Saksordfører: Sandtrøen, Nils Kristen
  Innstilling avgitt: 11.02.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019), Innst. 147 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Innstilling avgitt: 11.02.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Innstilling avgitt: 11.02.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

  Dokument 8:185 S (2018-2019), Innst. 159 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Innstilling avgitt: 11.02.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordfører: Grung, Ruth
  Debattert: 06.02.2020
  Votert: 06.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Debattert: 04.02.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Liadal, Hege Haukeland
  Debattert: 30.01.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

  Dokument 3:11 (2018-2019), Innst. 139 S (2019-2020)

  Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

  Saksordfører: Hansen, Eva Kristin
  Behandlet: 03.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Januar 2020 (14)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Innstilling avgitt: 30.01.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Dokument 8:97 S (2018-2019), Innst. 115 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Saksordfører: Foss, Ingunn
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019), Innst. 71 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Dokument 8:172 S (2018-2019), Innst. 108 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Saksordfører: Eide, Petter
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

  Dokument 8:173 S (2018-2019), Innst. 109 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets

  Saksordfører: Melvær, Frida
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

  Dokument 12:38 (2015-2016), Innst. 128 S (2019-2020)

  Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

  Saksordfører: Rommetveit, Magne
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering)

  Dokument 12:44 (2015-2016), Innst. 123 S (2019-2020)

  Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

  Dokument 12:40 (2015-2016), Innst. 126 S (2019-2020)

  Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

  Saksordfører: Mathisen, Bente Stein
  Debattert: 07.01.2020
  Votert: 07.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak