Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 416)

Mai 2020 (9)

April 2020 (6)

 • Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Dokument 4:3 (2018-2019), Innst. 172 S (2019-2020)

  Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Dokument 8:175 S (2018-2019), Innst. 206 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

  Saksordfører: Mehl, Emilie Enger
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

  Dokument 8:127 S (2018-2019), Innst. 227 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform

  Saksordfører: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Samhandling for betre sjøtryggleik

  Meld. St. 30 (2018-2019), Innst. 203 S (2019-2020)

  Samhandling for betre sjøtryggleik

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Reiten, Steinar
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019), Innst. 209 S (2019-2020)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 14.04.2020
  Votert: 14.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Mars 2020 (1)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Februar 2020 (11)

 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordfører: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordfører: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019), Innst. 147 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 27.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak