Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 6 av 6)

Kommunenes økonomi (6)

 • Kommuneproposisjonen 2020

  Prop. 113 S (2018-2019), Innst. 405 S (2018-2019)

  Kommuneproposisjonen 2020

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Greni, Heidi
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle

  Dokument 8:87 S (2018-2019), Innst. 273 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle

  Saksordfører: Bruun-Gundersen, Åshild
  Behandlet: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

  Dokument 8:240 S (2017-2018), Innst. 244 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

  Saksordfører: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Behandlet: 30.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om barnevernløftet II

  Dokument 8:49 S (2018-2019), Innst. 209 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II

  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

  Dokument 3:1 (2018-2019), Innst. 63 S (2018-2019)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 04.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019)

  Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Larsen, Erlend
  Behandlet: 20.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak