Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 7 av 7)

Bygningsvesen (7)

 • Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

  Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale

  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Nytt regjeringskvartal

  Meld. St. 21 (2018-2019), Innst. 382 S (2018-2019)

  Nytt regjeringskvartal

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Benestad, Norunn Tveiten
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

  Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 05.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Dokument 3:7 (2018-2019), Innst. 260 S (2018-2019)

  Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Saksordfører: Harberg, Svein
  Behandlet: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

  Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

  Saksordfører: Bastholm, Une
  Behandlet: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Dokument 8:246 S (2017-2018), Innst. 124 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Saksordfører: Kjos, Kari Kjønaas
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak