Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 6 av 6)

Norges bank (6)

 • Statens pensjonsfond 2019

  Meld. St. 20 (2018-2019), Innst. 344 S (2018-2019)

  Statens pensjonsfond 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Kapur, Mudassar
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

  Dokument 9 (2018-2019), Innst. 341 S (2018-2019)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Finansmarkedsmeldingen 2019

  Meld. St. 24 (2018-2019), Innst. 366 S (2018-2019)

  Finansmarkedsmeldingen 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Lyngedal, Åsunn
  Behandlet: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Om ny sentralbanklov

  Meld. St. 7 (2018-2019), Innst. 165 S (2018-2019)

  Om ny sentralbanklov

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om flytting av § 33 (Norges Bank)

  Dokument 12:13 (2015-2016)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)

  Saksordfører: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Referert: 30.09.2016

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsframleggom endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)

  Dokument 12:39 (2015-2016)

  Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim og Kjersti Toppe om endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)

  Saksordfører: Rommetveit, Magne
  Referert: 30.09.2016

  Alminnelig sak | Komitébehandling