Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 21)

Utdanning (21)

 • Representantforslag om kulturskolen for alle

  Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle

  Saksordfører: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandlet: 14.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd

  Dokument 8:134 S (2018-2019), Innst. 367 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd

  Saksordfører: Nævra, Arne
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Saksordfører: Gudmundsen, Kent
  Innstilling avgitt: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Dokument 8:120 S (2018-2019), Innst. 403 S (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane

  Saksordfører: Fagerås, Mona
  Innstilling avgitt: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om gratis skolemat til alle

  Dokument 8:124 S (2018-2019), Innst. 380 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle

  Saksordfører: Solberg, Torstein Tvedt
  Innstilling avgitt: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Dokument 8:129 S (2018-2019), Innst. 379 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gåsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet

  Saksordfører: Tybring-Gjedde, Mathilde
  Innstilling avgitt: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

  Dokument 8:107 S (2018-2019), Innst. 306 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

  Saksordfører: Sandberg, Nina
  Behandlet: 04.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

  Meld. St. 13 (2018-2019), Innst. 282 S (2018-2019)

  Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 28.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever

  Dokument 8:153 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever

  Saksordfører: Fagerås, Mona
  Referert: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

  Dokument 8:98 S (2018-2019), Innst. 275 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

  Saksordfører: Steffensen, Roy
  Behandlet: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Saksordfører: Kristensen, Turid
  Behandlet: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

  Dokument 8:78 S (2018-2019), Innst. 263 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov

  Saksordfører: Kjerkol, Ingvild
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

  Dokument 3:10 (2018-2019)

  Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

  Saksordfører: Hansen, Eva Kristin
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

  Dokument 8:146 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

  Saksordfører: Arnstad, Marit
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

  Dokument 8:48 S (2018-2019), Innst. 203 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten

  Saksordfører: Bjørnebekk-Waagen, Elise
  Behandlet: 28.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Saksordfører: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandlet: 26.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Meld. St. 4 (2018-2019), Innst. 164 S (2018-2019)

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Synnes, Marianne
  Behandlet: 19.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Saksordfører: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandlet: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Dokument 8:234 S (2017-2018), Innst. 77 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

  Saksordfører: Synnes, Marianne
  Behandlet: 05.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

  Dokument 8:223 S (2017-2018), Innst. 52 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

  Saksordfører: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandlet: 22.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak