Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 4 av 4)

Grunnskole (4)

 • Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd

  Dokument 8:134 S (2018-2019), Innst. 367 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd

  Saksordfører: Nævra, Arne
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Dokument 8:64 S (2018-2019), Innst. 197 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov

  Saksordfører: Grøvan, Hans Fredrik
  Behandlet: 26.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Dokument 8:14 S (2018-2019), Innst. 158 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen

  Saksordfører: Strand, Marit Knutsdatter
  Behandlet: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

  Saksordfører: Solberg, Torstein Tvedt
  Behandlet: 13.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak