Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 14 av 14)

Landbruk (14)

 • Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

  Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale

  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

  Dokument 8:157 S (2018-2019), Innst. 413 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet

  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Innstilling avgitt: 14.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

  Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Innstilling avgitt: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å stoppe insektdøden

  Dokument 8:88 S (2018-2019), Innst. 323 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektdøden

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Dokument 8:137 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Saksordfører: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Referert: 25.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø

  Dokument 8:118 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø

  Saksordfører: Sandtrøen, Nils Kristen
  Referert: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

  Dokument 8:31 S (2018-2019), Innst. 221 S (2018-2019)

  Representantforslag stortingsrepresentantene Nils Kristian Sandtrøen, Maria Aasen-Svendsrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Dokument 8:247 S (2017-2018), Innst. 219 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordfører: Saudland, Gisle Meininger
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

  Dokument 12:24 (2015-2016), Innst. 131 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

  Saksordfører: Bjørke, Nils T.
  Behandlet: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak