Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(101 - 120 av 156)

Juni 2019 (52)

Mai 2019 (12)

 • Representantforslag om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger

  Dokument 8:158 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger

  Saksordfører: Leirtrø, Kirsti
  Referert: 28.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om et rettferdig boligmarked

  Dokument 8:154 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked

  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordfører: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet

  Dokument 8:148 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet

  Saksordfører: Strandskog, Camilla
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordfører: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling