Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(161 - 124 av 124)

Ikke sendt til komité (1)

Arbeids- og sosialkomiteen (3)

Energi- og miljøkomiteen (9)

 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

  Prop. 21 S (2019-2020), unntatt kap. 1429, Innst. 99 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Kjenseth, Ketil
  Innstilling avgitt: 05.12.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Prop. 26 S (2019-2020), Innst. 97 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Kjenseth, Ketil
  Innstilling avgitt: 05.12.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordfører: Grung, Ruth
  Innstilling avgitt: 05.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

  Dokument 8:22 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

  Referert: 05.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge

  Dokument 8:19 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Geir Pollestad, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge

  Saksordfører: Grung, Ruth
  Referert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om solkraft

  Dokument 8:16 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft

  Saksordfører: Norderhus, Else-May
  Referert: 28.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om forbud mot fluorskismøring

  Dokument 8:13 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Referert: 21.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

  Dokument 8:7 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Referert: 05.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Referert: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Familie- og kulturkomiteen (9)