Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 119)

Uten tema (6)

Aksjer (1)

 • Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

  Prop. 160 L (2016-2017), Innst. 46 L (2017-2018), Lovvedtak 5 (2017-2018)

  Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Heggø, Ingrid
  Behandlet: 05.12.2017

  Lovsak | Lov

Arbeidsliv (2)

 • Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Dokument 8:60 L (2017-2018), Innst. 132 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Behandlet: 15.03.2018

  Lovsak | Første behandling
 • Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018

  Dokument 8:61 L (2017-2018), Innst. 78 L (2017-2018), Lovvedtak 11 (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018

  Saksordfører: Trettebergstuen, Anette
  Behandlet: 11.12.2017

  Lovsak | Lov

Arbeidsvilkår (1)

 • Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Dokument 8:60 L (2017-2018), Innst. 132 L (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Siv Henriette Jacobsen, Øystein Langholm Hansen og Jonas Gahr Støre om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Behandlet: 15.03.2018

  Lovsak | Første behandling

Banker (1)

Barn (3)

Barnehager (1)

 • Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

  Prop. 170 L (2016-2017), Innst. 120 L (2017-2018), Lovvedtak 28 (2017-2018)

  Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordfører: Tybring-Gjedde, Mathilde
  Behandlet: 01.03.2018

  Lovsak | Lov

Barnevern (1)

Boligsaker (1)

Bygningsvesen (2)

 • Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling)

  Prop. 148 L (2016-2017), Innst. 165 L (2017-2018), Lovvedtak 37 (2017-2018)

  Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling)

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Lauvås, Stein Erik
  Behandlet: 15.03.2018

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

  Prop. 27 L (2017-2018)

  Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Referert: 04.12.2017

  Lovsak | Komitébehandling

Domstoler (1)