Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(121 - 140 av 224)

April 2019 (30)

 • Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

  Dokument 8:31 S (2018-2019), Innst. 221 S (2018-2019)

  Representantforslag stortingsrepresentantene Nils Kristian Sandtrøen, Maria Aasen-Svendsrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Dokument 8:39 S (2018-2019), Innst. 204 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Saksordfører: Saken har flere ordførere
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen

  Dokument 8:58 S (2018-2019), Innst. 214 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra om å utrede alternativer til EØS-avtalen

  Saksordfører: Tetzschner, Michael
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg

  Dokument 8:16 S (2018-2019), Innst. 220 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten

  Dokument 8:9 S (2018-2019), Innst. 208 S (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten

  Saksordfører: Myrseth, Cecilie
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Dokument 8:247 S (2017-2018), Innst. 219 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Dokument 8:34 S (2018-2019), Innst. 222 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern

  Dokument 8:60 S (2018-2019), Innst. 200 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Toppe om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern

  Saksordfører: Mørland, Tellef Inge
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming

  Dokument 8:62 S (2018-2019), Innst. 199 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming

  Saksordfører: Sangtarash, Sheida
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:105 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Saksordfører: Vågslid, Lene
  Referert: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom

  Dokument 8:36 S (2018-2019), Innst. 205 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om rett til meningsfull fritid for all ungdom

  Saksordfører: Giske, Trond
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om likelønn - fra ord til handling!

  Dokument 8:30 S (2018-2019), Innst. 192 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om likelønn - fra ord til handling!

  Saksordfører: Almeland, Grunde
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia

  Dokument 8:42 S (2018-2019), Innst. 212 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia

  Saksordfører: Hareide, Knut Arild
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet

  Dokument 8:47 S (2018-2019), Innst. 213 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet

  Saksordfører: Schou, Ingjerd
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om barnevernløftet II

  Dokument 8:49 S (2018-2019), Innst. 209 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II

  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

  Dokument 8:68 S (2018-2019), Innst. 227 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

  Saksordfører: Hareide, Knut Arild
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Mars 2019 (30)