Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(601 - 614 av 614)

Vågslid, Lene (4)

 • Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:105 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Saksordfører: Vågslid, Lene
  Referert: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Wiborg, Erlend (4)

Wold, Morten (1)

Øvstegård, Freddy André (3)

 • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

  Dokument 8:166 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

  Dokument 8:84 S (2018-2019), Innst. 324 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon

  Dokument 8:188 S (2017-2018), Innst. 89 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Behandlet: 17.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Aasen-Svensrud, Maria (2)

Aasland, Terje (1)

 • Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

  Meld. St. 9 (2018-2019), Innst. 239 S (2018-2019)

  Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Aasland, Terje
  Behandlet: 25.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Aasrud, Rigmor (2)