Ringerike kommune sender skriv datert 14. mars 2002 med uttalelse fra kommunestyret om ny regioninndeling for Østlandet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.