Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen foreta en utredning av kostnadene ved vår tids asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikk og legge frem en stortingsmelding om de langsiktige konsekvenser og virkninger på det norske samfunn av voksende antall innvandrere med en annen og fremmed kultur ( innvandrerregnskap)

Dokument nr. 8:29 (1994-95), Innst. S. nr. 185 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 185 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1995