Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven

Dokument 8:3 LS (2010-2011), Innst. 243 L (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve, Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Lars Bjarne Tvete, Nikolai Astrup, Svein Harberg, Trond Helleland Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Høyre som omfatter endringer i plan- og bygningsloven - om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Forslagene fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, - og ble derfor ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.