Forslag fra Jakob Aano, Johan Buttedahl, Hans Hammond Rossbach, Hallvard Bakke, Jo Benkow, Carl I. Hagen og Stein Ørnhøi til endring av Grunnlovens §§ 57, 58 og 59

forslag nr. 5 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet