Representantforslag om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser

Dokument 8:73 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang