Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Dokument 8:179 LS (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV),(MDG)

Saksgang