Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Dokument 8:180 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Arnstad Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang